Retourneren

Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Schiedam Schotel en Satelliet zal instructies geven hoe een product terug gestuurd moet worden. Dit zal in bijna alle gevallen zijn d.m.v. aangetekende pakketverzending.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. abonnementen afgesloten voor IPTV;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Procedure retournering:

  1. Klant neemt contact op met Schiedam Schotel en Satelliet. Dit kan telefonisch of per email.
  2. Schiedam Schotel en Satelliet bevestigd de retournering
  3. Schiedam Schotel en Satelliet geeft aan op welke manier een product geretourneerd gaat worden
  4. Schiedam Schotel en Satelliet zal na ontvangst het product controleren op werking en volledigheid
  5. Schiedam Schotel en Satelliet zal na goedkeuring van de retournering overgaan tot terugbetaling van het bedrag (uiterlijk binnen 14 dagen)

 

Redenen voor niet-volledige terugbetaling:

  1. Product is niet in originele verpakking terug gestuurd. Hiervoor zal minimaal 20% in mindering worden gebracht. Het product kan immers niet meer "als nieuw"verkocht worden en zal in de de koopjeshoek terecht komen.
  2. Product is met krasjes of gebruikerssporen terug gestuurd. Hiervoor zal minimaal 25% in mindering worden gebracht. Het product kan immers niet meer "als nieuw"verkocht worden en zal in de de koopjeshoek terecht komen.
  3. Product is niet compleet terug gestuurd. Hiervoor zal minimaal 10% in mindering worden gebracht en aanvullend de kosten voor de ontbrekende onderdelen. Denk hierbij aan ontbrekende afstandbedieningen, aansluitkabels etc De ontbrekende onderdelen dienen door ons weer opnieuw besteld te worden.
Naar boven

Copyright © 2010-2023 Schiedam Schotel en Satelliet

Volg ons via Facebook / Twitter

Mailing lijst

Vul uw E-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen
Vul een geldig E-mail adres in.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Abonneren
Unsubscribe

Copyright © 2010-2023 Schiedam Schotel en Satelliet

eCommerce by CubeCart